toipumisorientaatio

Mitä on toipumisorientaatio?

Tietoa toipumisorientaatiosta

Tälle sivulle on kerätty linkkejä toipumisorientaatioaiheisiin artikkeleihin, tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja diaesityksiin. Mikäli haluat linkittää uuden artikkelin sivuillemme, laita sähköpostia sivujen ylläpitäjälle osoitteeseen kaisa.nyberg (at) livingskills.fi .

Tietoa toipumisorientaatiosta kirjana ja verkkokurssimuodossa

Mielenterveyskuntoutuksen ihanteet käytännössä

Palukka ym. 2019 Kokemusasiantuntija päihde- ja mielenterveystyössä

Lääkärilehti: Työmalleja toipumisorientaation pohjalta (Fimnet-tunnuksilla)

Mitä on toipumisorientaatio?

Outi Hietala: Eriarvoisuus päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 22. Elokuu 2018. THL

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Miten tästä eteenpäin? Esa Nordling, Matti Järvinen, Yrjö Lähteenlahti (s.133-141) Toipumisorientaatio hoidon ja kuntoutuksen viitekehyksenä

Lääkärilehti: Toipumisorientaation paluu

Vieraskynä: Toipumisorientaatio

Slade, Mike. 2013: 100 ways to support recovery, 2nd edition. London: Rethink Mental Illness.

William A. Anthony : Recovery From Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s

Mielen ry: Ideariihi toipumisorientaation äärellä

Sopimusvuori & toipumisorientaatio

Lilinkotisäätiö

Opinnäytetöitä

Ilona Alpola ja Paula Oke: Recovery-käsite kirjallisuudessa 

Ella Hyttinen & Laura Kanasaar
MIELENTERVEYSPOTILAAN TOIPUMISORIENTAATION EDISTÄMINEN

Rosa-Mari Kosonen ja Samuel Nyyssölä: Recovery-mallin vaikuttavuus tutkitun tiedon perusteella. Mukaileva kirjallisuuskatsaus

Anne Lodders ja Maija Mesimäki
Recovery-koulutus hoitohenkilökunnalle – johdatus mielenterveyskuntoutujan
toipumisorientaatioon

Tea Aho Toipumisorientaatioon perustuvan kotikuntoutuksen kehittäminen mielenterveyskuntoutujien toimijuuden tukemiseksi

Sofia Kujanpää VOIMAVARAMITTARI Työväline Saunakujan mielenterveyskuntoutujien asumisvalmennusyksikölle voimavarojen kasvun arviointiin

Miia Hautamäki, Mia Hirvonen: POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN VAHVISTAMINEN. Elämyspäivä mielenterveys-, päihde- ja kehitysvammakuntoutujille

Rosita Paulamäki, Katja Poikela & Jutta Ponkala: Se niinku kuuluu siihen aamusysteemiin

Satu Kantola: ASUKKAAT OSALLISINA SATEENKAAREN ASUMISYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Ojala, Ritva & Väänänen, Viivi. ”Eka kuntoudutaan elämään ja sitten työelämään.” Osallistuneiden kokemuksia Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennuksesta.

PENNA, VIRPI: Kuntoutusohjaus sosiaalisena kuntoutuksena mielenterveystyössä. Asiakaslähtöinen BIKVA-malli arviointi

Anniina Jääskelä, Jenni Koskinen, Saana Solla: Mielenterveyskuntoutujien toivoa edistävät tekijät

Holmroos, Joel & Kultalahti, Pirkko: Itsemääräämisoikeus ja vallankäytön ilmentymät mielenterveyskuntoutujan arjessa

Sirpa Mikkonen, Miikka Mäkinen: Asiakkaiden kokemukset Recovery-mallin toteu-tumisesta kotikäyntien yhteydessä

Palo-oja Heidi: Muutostyö vuorovaikutteiseksi. Kuvaus vuorovaikutuksen ydintekijöistä palvelunkäyttäjän elämän haltuunoton vahvistamiseksi

Anna Tonttila: TOIPUMISTEOREETTINEN NÄKÖKULMA KUNTOUTUMISEEN: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ja käsityksiä toipumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. 2018. Pro gradu

Sari HELMIJOKI: ”Kyllä joku päivä siihen määränpäähänsä päätyy”. Asiakkaiden tuottamat diskurssit omasta toipumisprosessistaan mielenterveyskuntoutuksessa kolmannella sektorilla. 2018. Pro gradu

Minna Laitila. Tukevatko asumis- ja kuntoutuspalvelut palveluiden käyttäjien kuntoutumista? Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palvelut asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimina. 2014. Pro gradu.

Henna Julkunen: ”EN OLE YKSIN TÄSSÄ VENEESSÄ.” Mielenterveyskuntoutujien toipumista tukevat kokemukset ja kohtaamiset. 2016. Pro gradu.

Diaesityksiä

Niilo – asumisen apuri

Miten julkinen sektori hyötyy toipumisorientaatiosta

Toipumisorientaatio ja henkilöstö

Päivi Rissanen -Toivottamasta tohtoriksi

LivingSkills motivoi muutokseen

Toipumiorientaatio Porissa Matti Järvinen Kotka 7.11.2018

Esa Nordling: Toipumisorientaatio

Mielen ry: Toipumisorientaatio

Toipumisorientaatio: ideasta paradigmaksi

Recovery- toipumisorientaatio

Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen: Toipumisorientaatio

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa

Mielenterveysmessut 2016

Helsinki toipumisympäristönä, Pori 29.11.17,__ Mikko Tamminen

Toipuminen ja perheterapia Pori 29.11.2017, Klaus Lehtinen

Ihmisoikeudet mielenterveystyössä toipumisorientaation näkökulmasta, Pori 29.11.17, Lauri Kuosmanen

Toipumisorientaation lähtökohtia Porissa,__ Pori 29.11.2017, Matti Järvinen