Mitä on toipumisorientaatio?

Tietoa toipumisorientaatiosta

Tälle sivulle on kerätty linkkejä toipumisorientaatioaiheisiin artikkeleihin, tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja diaesityksiin. Mikäli haluat linkittää uuden artikkelin sivuillemme, laita sähköpostia sivujen ylläpitäjälle osoitteeseen kaisa.nyberg (at) livingskills.fi .

Toipumisorientaatio päihdetyössä

Tietoa toipumisorientaatiosta kirjana ja verkkokurssimuodossa

Mielenterveyskuntoutuksen ihanteet käytännössä

Palukka ym. 2019 Kokemusasiantuntija päihde- ja mielenterveystyössä

Lääkärilehti: Työmalleja toipumisorientaation pohjalta (Fimnet-tunnuksilla)

Mitä on toipumisorientaatio?

Outi Hietala: Eriarvoisuus päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tutkimuksesta tiiviisti 22. Elokuu 2018. THL

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Miten tästä eteenpäin? Esa Nordling, Matti Järvinen, Yrjö Lähteenlahti (s.133-141) Toipumisorientaatio hoidon ja kuntoutuksen viitekehyksenä

Lääkärilehti: Toipumisorientaation paluu

Vieraskynä: Toipumisorientaatio

Slade, Mike. 2013: 100 ways to support recovery, 2nd edition. London: Rethink Mental Illness.

William A. Anthony : Recovery From Mental Illness: The Guiding Vision of the Mental Health Service System in the 1990s

Mielen ry: Ideariihi toipumisorientaation äärellä

Sopimusvuori & toipumisorientaatio

Lilinkotisäätiö

Opinnäytetöitä

Ilona Alpola ja Paula Oke: Recovery-käsite kirjallisuudessa 

Ella Hyttinen & Laura Kanasaar
MIELENTERVEYSPOTILAAN TOIPUMISORIENTAATION EDISTÄMINEN

Rosa-Mari Kosonen ja Samuel Nyyssölä: Recovery-mallin vaikuttavuus tutkitun tiedon perusteella. Mukaileva kirjallisuuskatsaus

Anne Lodders ja Maija Mesimäki
Recovery-koulutus hoitohenkilökunnalle – johdatus mielenterveyskuntoutujan
toipumisorientaatioon

Tea Aho Toipumisorientaatioon perustuvan kotikuntoutuksen kehittäminen mielenterveyskuntoutujien toimijuuden tukemiseksi

Sofia Kujanpää VOIMAVARAMITTARI Työväline Saunakujan mielenterveyskuntoutujien asumisvalmennusyksikölle voimavarojen kasvun arviointiin

Miia Hautamäki, Mia Hirvonen: POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN VAHVISTAMINEN. Elämyspäivä mielenterveys-, päihde- ja kehitysvammakuntoutujille

Rosita Paulamäki, Katja Poikela & Jutta Ponkala: Se niinku kuuluu siihen aamusysteemiin

Satu Kantola: ASUKKAAT OSALLISINA SATEENKAAREN ASUMISYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Ojala, Ritva & Väänänen, Viivi. ”Eka kuntoudutaan elämään ja sitten työelämään.” Osallistuneiden kokemuksia Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennuksesta.

PENNA, VIRPI: Kuntoutusohjaus sosiaalisena kuntoutuksena mielenterveystyössä. Asiakaslähtöinen BIKVA-malli arviointi

Anniina Jääskelä, Jenni Koskinen, Saana Solla: Mielenterveyskuntoutujien toivoa edistävät tekijät

Holmroos, Joel & Kultalahti, Pirkko: Itsemääräämisoikeus ja vallankäytön ilmentymät mielenterveyskuntoutujan arjessa

Sirpa Mikkonen, Miikka Mäkinen: Asiakkaiden kokemukset Recovery-mallin toteu-tumisesta kotikäyntien yhteydessä

Palo-oja Heidi: Muutostyö vuorovaikutteiseksi. Kuvaus vuorovaikutuksen ydintekijöistä palvelunkäyttäjän elämän haltuunoton vahvistamiseksi

Anna Tonttila: TOIPUMISTEOREETTINEN NÄKÖKULMA KUNTOUTUMISEEN: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia ja käsityksiä toipumisesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. 2018. Pro gradu

Sari HELMIJOKI: ”Kyllä joku päivä siihen määränpäähänsä päätyy”. Asiakkaiden tuottamat diskurssit omasta toipumisprosessistaan mielenterveyskuntoutuksessa kolmannella sektorilla. 2018. Pro gradu

Minna Laitila. Tukevatko asumis- ja kuntoutuspalvelut palveluiden käyttäjien kuntoutumista? Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen palvelut asiakkaiden ja työntekijöiden arvioimina. 2014. Pro gradu.

Henna Julkunen: ”EN OLE YKSIN TÄSSÄ VENEESSÄ.” Mielenterveyskuntoutujien toipumista tukevat kokemukset ja kohtaamiset. 2016. Pro gradu.

Diaesityksiä

Niilo – asumisen apuri

Miten julkinen sektori hyötyy toipumisorientaatiosta

Toipumisorientaatio ja henkilöstö

Päivi Rissanen -Toivottamasta tohtoriksi

LivingSkills motivoi muutokseen

Toipumiorientaatio Porissa Matti Järvinen Kotka 7.11.2018

Esa Nordling: Toipumisorientaatio

Mielen ry: Toipumisorientaatio

Toipumisorientaatio: ideasta paradigmaksi

Recovery- toipumisorientaatio

Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen: Toipumisorientaatio

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa

Mielenterveysmessut 2016

Helsinki toipumisympäristönä, Pori 29.11.17,__ Mikko Tamminen

Toipuminen ja perheterapia Pori 29.11.2017, Klaus Lehtinen

Ihmisoikeudet mielenterveystyössä toipumisorientaation näkökulmasta, Pori 29.11.17, Lauri Kuosmanen

Toipumisorientaation lähtökohtia Porissa,__ Pori 29.11.2017, Matti Järvinen